​​​​​​​הדרכה במעבדה- מספר קורס 970-5-0007

מפגש לימוד אחד, (4 שעות) שיעסוק בהיבטים המרכזיים של משימת ההדרכה במעבדה.

הרישום לקורסים יתבצע במהלך תקופת הרישום הרגילה לקורסים.

שימו לב, חלה חובת נוכחות מלאה בכל המפגשים ולא ניתן יהיה לעבור בין הק​בוצות

הדרכה במעבדה- מספר קורס 970-05-0007
מס' קבוצה
​8
​9
​10
​תאריך
​30.10.2023
30.10.20231.11.2023
​שעות
​13-17
9-139-13
​מיקום
חוסידמן​חוסידמןחוסידמן


בניין חוסידמן (25) – צמוד לרחבת הטקסים ולשער הכניסה לאוניברסיטה. ​

בכל שאלה אפשר לפנות ליחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה teaching-center@bgu.ac.il