vts6.jpg

VTS- היא שיטה הוראה המבוססת על דיון קבוצתי והתבוננות משותפת בתוכן חזותי, במטרה לפתח בקרב הסטודנטים כישורי למידה וחקר ומיומנויות חשיבה ביקורתית.

שיטת VTS יכולה לסייע לחברי סגל המבקשים לקדם חשיבה משותפת של הסטודנטים ולמידה  דרך אינטראקציה. במהלך דיו​ן שיטת VTS המנחה מצמיח ידע חדש בקרב הסטודנטים תוך הארת דרך תהליכי החשיבה האישים והקבוצתיים, פרשנויות מגוונות והצפת שאלות נוספות על הנושא הנלמד.​

שיטת VTS פותחה בארה"ב לפני כ – 30 שנה מתוך שיתוף פעולה של חוקרים מאוניברסיטת הארוורד בארה״ב (Harvard University) והמוזיאון לאמנות מודרנית (MOMA) בניו יורק.

השיטה צמחה מתוך עיסוק בהתבוננות ביצירות אמנות, אולם כיום היא מיושמת בארץ ובעולם בתחומים שונים ומגוונים, כגון הוראה אקדמית במדעי הטבע, רוח וחברה, מחקר אקדמי ומודיעיני, אבחון רפואי, ניהול, ניתוח אסטרטגי ועוד​.