​​TBL היא אסטרטגיית הוראה של כיתה הפוכה היוצרת למידה פעילה בקבוצות קטנות (6-7 סטודנטים) בתוך מיתאר אקדמי של כיתה גדולה (עד 200 סטודנטים).

​שלבים בלמידה בקבוצ​ות TBL

1. למידה עצמית – הכנה לפני השיעור על פי חומרי הקריאה שהוגדרו ע"י המרצה.
2. מבחן ידע מקדים: מבחן אישי, מבחן קבוצתי, משוב המרצה ואפשרות לערעור.
3. יישום של עקרונות חומר הלימוד-משימות בקבוצות קטנות.

צפו בפרופסור נורית אלפסי​, מהמחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, מספרת על מודל ה-TBL​:

nurit.jpg