ב -5.7.16 התקיים מפגש בארגון וניהול של היחידה לפיתוח אקדמי וקידום ההוראה, בנושא חדשנות בהוראה. 

המפגש התקיים בקובית רוטשילד והשתתפו בו כ-25 חברי סגל מכל הפקולטות ו-5 נציגי סטודנטים.

 

למפגש היו שתי מטרות עיקריות:

  1. להציע מתווה להובלת תהליכי חדשנות בהוראה באוניברסיטה
  2. לסייע בגיבוש סדנא בנושא זה אשר תוצע לחברי סגל / מחלקות האוניברסיטה.

המפגש התנהל באמצעות צוות הקובייה וכלי האינטראקציה הייחודיים המצויים בה.


תכנית המפגש:

  • התנסות וחשיפה לחדשנות בהוראה ולמרכיבי פדגוגיה חדשנית – ע"י צוות הקובייה, ד"ר עדנה בטאן ויונית אבגי-ישי  וע"י ד"ר איריס טבק מרצה בכירה מהמחלקה לחינוך
  • דיון במליאה באתגרי החדשנות ושאלות מפתח בנושא
  • עבודה בקבוצות על אבני הבניין של סדנא לנושא  חדשנות בהוראה.
  • דיון במליאה לסיכום התובנות- בהנחיית פרופ' גדי רבינוביץ​

​​​​