​​​alexandre-pellaes-6vAjp0pscX0-unsplash.jpg

איך מגבירים נוכחות בשיעורים?

מרצים.ות מדווחים.ות על היעדרות גוברת של הסטודנטים.ות מהשיעורים. רבים מייחסים זאת לצילומי השיעורים בזום שמאפשרים לסטודנטים.ות לצפות בהקלטות בזמן ובקצב הנוח להם. אולם תופעה זו אינה חדשה. ביקשנו לדעת אילו פעולות יכולות להגביר את הנוכחות. לשם כך העברנו שאלון בקרב קבוצת מיקוד של סטודנטים.ות, אספנו הערות מתוך סקרי הוראה וביקשנו עצות ממרצים.ות ששיעור הנוכחות בשיעורים המקוונים שלהם גבוה.

אספנו את ההערות שקיבלנו וקיבצנו לפי נושאים.

נקודות עיקריות בנוגע להגברת נוכחות בשיעורים לנוכח זמינות הקלטות השיעורים והקושי ללמוד בזום

שיתוף הסטודנטים.ות במהלך השיעור, המייצר ערך מוסף להשתתפות מעבר להקשבה להרצאה:

 • לקיים דיון, לשמוע את הסטודנטים.ות, לעזור להם לחשוב על הנושא.
 • תכנון זמנים מראש של השיעור ומתן זמנים לשאילת שאלות.
 • שיתוף הסטודנטים.ות בפתרון משימות.
 • שימוש בסקרים במהלך השיעור לבדיקת הבנה.
 • מתן משימות שיתופיות בקבוצות.
 • הצגת נושאים ע"י הרצאה של 5-10 דקות ע"י הסטודנטים.ות
 • מתן מטלות ביניים היוצרות מחויבות לקורס, דורשות התמדה בתהליך הלמידה ולקיחת חלק פעיל בקורס במהלך כל הסמסטר.

אכפתיות, יחס מכבד והוגן לסטודנטים.ות:

  • מענה סבלני ומכבד לשאלות הנשאלות בשיעור.
  • העברת המסר שהצלחתם של הסטודנטים.ות חשובה למרצה.
  • הבהרה לסטודנטים.ות שחשוב למרצה שהם יגיעו לשיעור והיו פעילים בשיעור.

נקודות נוספות התורמות להוראה מיטבית

 • עניין ורלוונטיות- הוראה באופן מעניין ומעורר השראה, שילוב הומור, לשתף בתשוקה שלך כמרצה על נושאים שמלהיבים אותך.

 • בהירות, ארגון והמחשה:

  • מצגת מסודרת, מאורגנת ופשוטה להבנה.
  • מתן תזכורת קצרה בתחילת כל שיעור על השיעור הקודם.
  • סיכומי ביניים לאחר כל נושא.
  • דוגמאות שעוזרות להבין את ההקשרים של הנושאים בקורס.
  • מתן איורים הממחישים את ההוכחות המתמטיות.
  • הצגת שיטות פתרון שונות ומגוונות בהרצאות ובתרגולים.
  • הסברת החומר באופני שונים ותוך מתן דוגמאות . 
  • ניסיון להמחיש כמה שאפשר ולהסביר בדרכים שונות- לוח, מצגת, מודלים, הסברים עם הידיים.