תעודת הוקרה כמרצה חדשנית לשנת תש"פ​ 
ד"ר עדי מורנו, התכנית למגדר, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, קורס "מגדר וחברה"

​ד"ר עדי מורנו יזמה פרוייקט בו שונה אופן הוראת הקורס למתכונת למידה מבוססת פרוייקטים- מיני האקתון ומרצים אורחים, בקורס "מגדר וחברה". 

בכדי לחבר בין התאוריה לפרקטיקה פמיניסטית שמחוברת גם לסטודנטיות וגם למרחב הגאוגרפי של האוניברסיטה בוצע שינוי בקורס הכולל עבודה מעשית. הטמעה של פרויקטי שינוי חברתי עודדה את הסטודנטיות להבין בצורה עמוקה יותר את ההקשר החברתי של התאוריה, וגם לאפשר להן להתנסות בה בפועל.

עבודת הסטודנטיות השתנה מכתיבת מטלות תיאורטיות לביצוע של מטלה קבוצתית משותפת וכתיבה של רפלקציה עליה. 

הועדה התרשמה כי השינוי בקורס תרם לכך שלמידת הסטודנטיות התבססה על הבנה טובה יותר של החומר הנלמד ויכולת לבצע אנליזה מגדרית וחברתית בעזרת המאמרים. כמו כן, התרשמה הועדה מחוות הדעת הטובה הן במשוב על הפרוייקט והן בסקר שביעות רצון מההוראה.​