צילום שיעור כאמצעי לשיפור ההוראה

כמה מכם ראו את עצמם מלמדים? 
מי שצפה בצילום של עצמו מתאר לא פעם את ההפתעה מהפער בין המציאות לבין האופן שבו הוא דמיין את עצמו מלמד.
זה מובן. לא די שהזכרון הוא סובייקטיבי, עומס האירועים בשיעור מקשה עלינו לשים לב לכל דבר, לשחזר או להעריך את האופן שבו פעלנו. צילום של השיעור יכול לאפשר למורה ללמוד על ההוראה שלו/ה מתוך התבוננות על מה שמתרחש בו בפועל, ועל האופן בו הסטודנטים פועלים ומגיבים. מחקרים על השימוש בווידאו מלמדים שצפייה בשיעור מצולם משפרת את פרקטיקות ההוראה ומגבירה את המוטיבציה של המורים (Gaudin, Chaliès, 2015). 

היחידה לקידום ההוראה והלמידה מעמידה לרשות חברי וחברות הסגל את האפשרות לצלם שיעור לצורך לימוד עצמי (בליווי יועץ פדגוגי מטעם היחידה), ככלי לשיפור עבודתם.​

לצורך תיאום צילום של שיעור כתבו לד"ר איתי פולק, הרכז הפדגוגי של היחידה, בכתובת pollak@bgu.ac.il


החומר המצולם יהיה של המרצה בלבד והוא.היא שיחליטו אם ובמה לשתף את היועץ