​​​​​​​​​​pic44.jpg

השימוש בטכנולוגיה בהוראה באופן התומך במטרות ההוראה יכול להעשיר את הלמידה של הסטודנט/ית, אולם איתור הכלי הטכנולוגי המתאים למטרה והשימוש בו עשויים להיות מאתגרים למרצים/ות.

המטרה שלי היא לעזור לכם המרצים/ות למצוא דרכים יצירתיות ויעילות לשלב טכנולוגיה בשיעורים שלכם. 

אם אתם מעוניינים "להפוך" את הלמידה בכיתה שלכם, ו/או להתנסות בכלים טכנולוגים חדשים, אתם מוזמנים 

ליצור איתי קשר.


במהלך השנה מתקיימים מפגשים וסדנאות המתמקדים בנושאים כמו: 
השימוש בטכנולוגיה לשם קידום למידה פעילה.
הטכנולוגיה ככלי יעיל למודל הכיתה ההפוכה
שימוש מתקדם באתר המודל.
מישחוק בכיתת הלימוד (מירוץ ויקיפדיה ,Kahoot). 
מציאות רבודה בהוראה וכדומה.

להשתתפות במפגש המתמקד באחד או יותר מהנושאים לעיל או לקביעת פגישה אישית, אתם מוזמנים להתקשר 
08-64-72116  או ליצור קשר בדואר אלקטרוני  liny@bgu.ac.il

ד"ר יעל לין, אחראית פדגוגיה דיגיטלית.​​​

     


​​​​​​​