​​​​​​​​​​​​​pic44.jpg

השימוש בטכנולוגיה בהוראה באופן התומך במטרות ההוראה יכול להעשיר את הלמידה של הסטודנט/ית, אולם איתור הכלי הטכנולוגי המתאים למטרה והשימוש בו עשויים להיות מאתגרים למרצים/ות. המטרה שלנו לעזור לכם המרצים.ות למצוא דרכים יצירתיות ויעילות לשלב טכנולוגיה בשיעורים שלכם. 

אם אתם מעוניינים "להפוך" את הלמידה בכיתה שלכם, ו.או להתנסות בכלים טכנולוגים חדשים 

במהלך השנה מתקיימים מפגשים וסדנאות המתמקדים בנושאים כמו: 

- השימוש בטכנולוגיה לשם קידום למידה פעילה.
- הטכנולוגיה ככלי יעיל למודל הכיתה ההפוכה
- שימוש מתקדם באתר המודל.
מישחוק בכיתת הלימוד (מירוץ ויקיפדיה ,Kahoot). 
- מציאות רבודה בהוראה וכדומה.

לייעוץ אישי בנושאים של פדגוגיה דיגיטלית אנא צרו קשר עם ד"ר יעל לין, אחראית פדגוגיה דיגיטלית, liny@bgu.ac.il


טכנולוגיה והוראה- הוראה ולמידה בעתיד -

יתרונות של שילוב טכנולוגיה בהוראה -