​​​היחידה מציעה סדנאות העשרה במגוון תחומים שיעשירו את הידע המקצועי של חברי הסגל בפרקטיקות הוראה ובהיבטים שונים של תהליך ההוראה והלמידה. להלן הסדנאות שנקיים במהלך שנת הלימודים תש"פ​​:

1. השתלמות Moodle למתקדמים

יום ג' 19.11.19, 10:00 - 12:00. בניין 34 חדר 309
מנחה: ד"ר יעל לין, היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה

מטרת המפגש לחשוף בפני חברי הסגל כלים מתקדמים לניהול תהליכי ההוראה והלמידה באמצעות אתר הקורס ב-Moodle. המשתתפים יחשפו למגוון יישומים קיימים שמאפשרים לנהל את מערכת הגשת העבודות ובדיקתן, להפוך סרטוני וידאו לאינטראקטיביים, לקבל משוב מהסטודנטים במהלך הקורס, לנהל את מערכת הבחנים באופן מקוון ועוד.

להרשמה     

​2. שיטות הוראה מבוססות מחקר לחיזוק מוטיבציית הסטודנטים ולקידום הלמידה בקורסים הנדסיים ומדעיים

יום ב', 25.11.19, 13:30 - 15:00, אולם אורן (בניין 26). 
מרצה: ד"ר אהרון (ארי) גרו, מרצה בכיר בפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה, הטכניון​

מפגש זה יחשוף את חברי הסגל בתחומי המדעים וההנדסה לשימושים בתיאוריית ההכוונה העצמית לטיפוח העניין של הסטודנטים ולשיפור הלמידה. ד"ר גרו יציג דוגמאות רלוונטיות מקורסים אקדמיים בתחומי ההנדסה שמדגימים בפני הסטודנטים החדשים בטכניון את נחיצותם של מקצועות היסוד המתמטיים והפיסיקאליים 

להרשמה

3. הוראה ולמידה באמצעות סימולציות

6.1.20, 10:00 - 12:00, אולם דקל (בית הסטודנט)
מנחה: ד"ר אורן וכט, המחלקה לרפואה דחופה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מידע נוסף יפורסם בהמשך. ההרשמה תפתח במועד קרוב יותר לקיום הסדנה


4. Stack - כלי לכתיבת תרגילים בעלי אופי מתמטי הנבדקים אוטומטית במערכת ה-Moodle

4.2.20, 10:00 - 12:00
מנחה: פרופ' יאיר גלזנר

מידע נוסף יפורסם בהמשך. ההרשמה תפתח במועד קרוב יותר לקיום הסדנה


5. כלים אינטראקטיביים בהוראה

16.3.20, 10:00 - 12:00
מנחה: ד"ר יעל לין, היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה

מידע נוסף יפורסם בהמשך. ההרשמה תפתח במועד קרוב יותר לקיום הסדנה

6. מוטיבציה ולמידה

15.3.20, 10:00 - 12:00
מנחה: ד"ר עידית כץ, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מידע נוסף יפורסם בהמשך. ההרשמה תפתח במועד קרוב יותר לקיום הסדנה

7. כתיבת מבחנים: חיבור שאלות פתוחות והערכתן

6.5.20, 10:00 - 12:30, אולם אורן (בניין 26)
מנחה: מר ניצן פרידמן, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

מידע נוסף יפורסם בהמשך. ההרשמה תפתח במועד קרוב יותר לקיום הסדנה


8. כתיבת מבחנים: חיבור שאלות רב-ברירה

6.5.20, 13:00 - 15:00, אולם אורן (בניין 26)
מנחה: מר ניצן פרידמן, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

מידע נוסף יפורסם בהמשך. ההרשמה תפתח במועד קרוב יותר לקיום הסדנה

9. חניכת סטודנטים לתוך הדיון המחקרי: סדנה בניתוח נתונים כאסטרטגיית הוראה

5.5.20, 14:00 - 16:00

מנחה: פרופ' אדם לפסטיין, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


10. למידה שיתופית

מידע נוסף יימסר בהמשך


11. מעורבות והבנה בכיתה

מידע נוסף יימסר בהמשך


12. ​הוראה בכיתות מרובות משתתפים

מידע נוסף יימסר בהמשך


13. בניית מצגות

מידע נוסף יימסר בהמשך


14. ​עמידה מול קהל

מידע נוסף יימסר בהמשך


15. V​TS - הוראה באמצעות תכנים חזותיים

מידע נוסף יימסר בהמשך


16. כלים ומאגרים דיגיטליים בהוראת המדעים המדויקים ובהנדסה

מידע​ נוסף יימסר בהמשך