​​photo-1546410531-bb4caa6b424d.png 

להלן רשימת סדנאות לשנת תשפ"א:

זום למתחילים

בניית מבחנים מקוונים במודל

עמידה בפני קהל

שימוש נכון בקול

מצגות- סדנא והתנסות

מוטיבציה בהוראה

יישומי מודל

כלים דיגיטליים

מעורבות והבנה

למידה שיתופית​

TBL מקוון

הכנת סרטונים


פרטים נוספים יפורסמו ​בהמשך