​​​​​​ basicWorkshops.jpg

​סדנת הוראה בשיטת Visual Thinking Strategies

​שיטת VTS הינה כלי הוראה המבוסס על דיון קבוצתי והתבוננות משותפת בתוכן חזותי, במטרה לפתח בקרב הסטודנטים כישורי למידה וחקר, ומיומנויות חשיבה ביקורתית.סדנת שילוב עבודת צוות ופתרון בעיות בהוראה

היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה מזמינה את חברי וחברות הסגל המעוניינים להתנסות בסדנת הוראה המשלבת עבודת צוות ופתרון בעיות

סדנה קצרה המדגימה סדנה בתוך קורס, חיבור בין קורסים ל​קידום למידה משמעותית והרחבת הפוטנציאל לשיתופי פעולה תוך אוניברסיטאיים.​


 

​​​​​TBL - Team Based Learning

TBL היא אסטרטגיית הוראה של כיתה הפוכה היוצרת למידה פעילה בקבוצות קטנות (6-7 סטודנטים) בתוך מיתאר אקדמי של כיתה גדולה (עד 200 סטודנטים).

הסדנה התקיימה ב-29.1.18 וב-17.7.18 ומתוכננות סדנאות נוספות בשנה"ל הבאה.

קראו עוד


סדנת הוראה אינטראקטיבית

סדנה קצרה על איך להפעיל ולשלב תלמידים בכיתה באמצעות טכנולוגיה פשוטה.
מטרת הסדנה היא להדגים כלים בסיסיים ופשוטים להפעלה של סטודנטים בזמן השיעור, תרגול פעיל של החומר, וקבלת משוב על הלמידה שלהם.

סדנה בנושא הוראה בכיתות גדולות לחברי הסגל הבכיר ומרצים מן החוץ

איך מייצרים אינטראקציה בכיתות גדולות? ממה כדאי להימנע? מה מייחד מצגות המותאמות לכיתות גדולות וכיצד לבנות אותן? מהם הכלים לניהול ולוויסות התנהגות בכיתות כאלו?

הסדנה התקיימה ב-25.7.17. נשתדל לקיימה שוב במהלך תשע"ח.

​​קראו עוד


 


סדנת מיני-האקתון

​​בהאקתון מתקיימת תחרות בין משתתפים המתמודדים עם משימה המביאה לידי ביטוי את נושאי הקורס הנלמד. הסטודנטים לא יודעים מראש על המשימה ובמהלך מספר שעות הם מתבקשים ליישם את הנלמד בקורס.

ביום שני 12/3/18  התקיימה סדנה קצרה למרצים ולמתרגלים המעוניינים לבחון את שילוב השיטה בקורס שלהם. בסדנא הוצגו עקרונות השיטה, שיתוף של אחד המרצים שהתנסה בחוויה והתנסות קצרה של המשתתפים.  
הסדנא הועברה ע"י ד"ר יעל לין וד"ר איתי פולק.​


 


סדנת מדדים אפקטיביים בהוראה ולמידה

​​בסדנה דנים בכלים בידי המרצה להערכת ולשיפור אפקטיביות ההוראה והלמידה.

ביום שני 28/5/18  התקיימה הסדנה. 
הסדנא הועברה ע"י פרופ' בועז שולרוף BSc, MPH, PhD, פרופסור למחקר בחינוך רפואי ויו"ר הוועדה למדיניות קבלה ללימודי רפואה באוניברסיטה של ניו סאות' וולס, סידני, אוסטרליה.