ניהול מטלות

אנו מציעים כלי במערכת המודל שיעזור לכם לקבל מטלות מצוותי סטודנטים וסטודנטיות ולנהל בקלות את הציונים.

למה זה טוב? 

מאפשר למרצים ולסטודנטים לנהל צוותים במסגרת המטלה וליצור מחדש צוותים להגשת המטלה.

חוסך עבודה 

משמר את כל היתרונות של הגשת מטלות דרך מערכת המודל. אבל כעת בודקים מטלה אחת, והציון מתעדכן אוטומטית לכל חברי וחברות הצוות.

איך עושים את זה?