​מפגשים של הרקטור עם נציגי הסטודנטים - הרקטור זימן מפגשים עם נציגים מהפקולטות למדעי ההנדסה והטבע במטרה לבדוק ולשפר על פי הערות שהתקבלו מוועדי הסטודנטים. נעשית עבודת עומק בפקולטות לטיפול בנקודות שעלו, בהובלת הדיקנים וסגניהם.


מאמצי שיפור בפקולטות למדעי ההנדסה והטבע:

א. העמקת התיאום עם הפקולטה למדעי הטבע בנוגע לקורסי שירות של טבע להנדסה. 
ב. הגברת המאמצים להפנות מרצים בעלי הערכות הוראה גבוהות לקורסי יסודות המתמטיקה בהנדסה. 
ג. הוספת שיעורי תגבור לסטודנטים בתמיכה תקציבית של לשכת הרקטור והרחבת התגבור בשנה הבאה. 
ד. סבסוד של הפקולטה לעזרתונים הניתנים באמצעות דיקנאט הסטודנטים. 
ה. מקרים של בחינות מרובות נכשלים נבחנים באופן פרטני בהתאם להנחיות הדיקן בכל פקולטה. בין תשע"ה לתשע"ו חלה ירידה של 15% עד 60% במספר הבחינות מרובות הנכשלים.
ו. פעילות ממוקדת לבחינה ושיפור של קורסים בעלי הערכות הוראה נמוכות בדגש על קורסי שירות להנדסה.  
 

סקר הוראהבסמסטרים א', ב' מופץ סקר שביעות רצון הסטודנטים מסגלי ההוראה.

 איפה זה פוגש אתכם? 


 א. קישור לצפייה בתוצאות הסקר תמיד לרשותכם באתר האוניברסיטה – מידע לסטודנט 
 ב. התוצאות מועברות לידיעת כל מרצה ומתרגל - (כ- 7000 כניסות לצפייה בדוחות הסקר של מרצים ג. ומתרגלים מדי סמסטר) 
 ג. התוצאות משמשות את המחלקות ככלי עזר לשיפור תכניות הלימודים ואיוש סגלי הקורסים 
 ד. התוצאות משמשות את הרקטור, דיקנים וראשי המחלקות בדיוני הקביעות של כל חברי הסגל 
 ה. האוניברסיטה מוקירה מרצים ומתרגלים מצטיינים בסקר 
 ו.  נערך ליווי וייעוץ (קאוצ'ינג) למרצים בעלי הערכות נמוכות בסקר 
 ח. במבט על 3 השנים האחרונות ברמה אוניברסיטאית ניכרת הפחתה באחוז המרצים עם הערכות נמוכות ברוב הפקולטות. 

שיפור וחדשנות בהוראהמתקיימות מספר פעילויות להעמקת והרחבת חידושים בהוראה: פיתוח סדנאות לסגל, פיתוח קורסי Moocs (למידה אינטרקטיבית מרחוק), סדנאות וייעוץ למחלקות, בחינה פנימית של תכניות במחלקות ובפקולטות, הרחבת טכנולוגיות ההוראה, סדנאות לחדשנות בהוראה ועוד... 

סקר שירות לסטודנטים- עדכון והרחבת שאלון סקר השירות בשיתוף אגודת הסטודנטים והפצתו בכל הפקולטות במטרה לזהות מאפייני ומוקדי שירות לשימור ולשיפור.