משוב אמצע סמסטר

שאלון משוב המאפשר לכם.ן לאתר בעיות ולהתמודד איתן עוד במהלך הסמסטר. 

בלי הרבה עבודה-  נכנסים לאתר הקורס במערכת המודל, ובאמצעות כמה פעולות פשוטות מוסיפים שאלון קיים
(ניתן גם לחבר שאלון חדש). 

תוצאות יתקבלו באופן אוטומטי במערכת המודל.

איך עושים את זה?​​