​​​​מיני-האקתון הוא ניסיון לשלב היבטים מרכזיים של מודל ההאקתון בתוך קורס. זהו אירוע תחרותי שיכול להחליף חלק או את כל הפורמט של ההוראה המסורתית. האקתון (Hack+Maraton) ההאקתונים החלו כאירועים המתמקדים בתכנות אך בשל ההצלחה, המודל הזה הורחב לדיסיפלינות נוספות. 
באופן דומה, מודל המיני-האקתון הוטמע לא רק במדעי המחשב, הנדסת חשמל, הנדסת תעשייה וניהול והנדסת מכונות, אלא גם בתחומים עבודה סוציאלית ופיזיותרפיה.
מטרת המודל היא לתת ערך מוסף להוראה הפרונטלית ולקדם מיומנויות הכרחיות הנדרשות מבוגרי אוניברסיטה במאה ה-21, לצורך השתלבות בשוק העבודה. מיומנויות אלה נחלקות לשלוש קטגוריות: 

1. דרכי חשיבה (יצירתיות וחדשנות;חשיבה ביקורתית;פתרון בעיות;קבלת החלטות ולמידה עצמית)
2. דרכי עבודה (תקשורת בינאישית ושיתוף פעולה בעבודה בצוות)
3. כלים לעבודה (אוריינות מידע וטכנולוגיות מידע ותקשורת)