​​​​videos.jpg 

​​​​עם התפתחות הטכנולוגיה, השימוש בווידאו בהוראה הולך ותופס תאוצה, והופך לאמצעי הוראה בעל חשיבות. הוידאו מאפשר הנגשה של חומרים, מגוון את תהליכי ההוראה-למידה, ומהווה כלי חשוב בהטמעת מודלים של הוראה כמו כיתה הפוכה. 

בין האפשרויות לשימוש בו:

- שילוב סירטונים קיימים בהוראה מקוונת / פרונטלית 
- הקלטה של הרצאות 
- יצירת סרטונים על-ידי המרצים והלומדים כאחד. ​

לרשימת חלק מהכלים העומדים לרשותכם: 

כלים ליצירת ועריכת סרטונים

הצג הכל
הסתר הכל

​​​​