​​ההתפתחות הטכנולוגית מציעה אפשרויות מגוונות לסגל ההוראה ליצור סביבת למידה עשירה, לערב את הסטודנטים בתהליך הלמידה, להנגיש רעיונות וידע מחקרי, ולהפוך את הסטודנטים ללומדים פעילים, הלוקחים אחריות על תהליך הלמידה שלהם. עם זאת, הרתיעה מהצורך ללמוד ולהתנסות בכלים חדשים, והקושי לנצל את האפשרויות המתקדמות באופן מושכל ולא כקוריוז אופנתי, מונעים לעיתים הכנסת שינויים בצורת ההוראה המסורתית.

ליווי בתחום הלמידה הדיגיטלית נע בטווח שבין חשיבה משותפת על דרכים אפשריות לשנות את מבנה השיעור למבנה שיתופי על בסיס עקרונות הלמידה הפעילה ו'הכיתה ההפוכה', לבין שימושים בסיסיים ומתקדמים בכלים של ה-moodle כולל יצירת וידאו אינטראקטיבי, או שימוש בכלים ואפליקציות המעשירות את ההוראה בתחום הלמידה באמצעות ניידים, הכנת מצגות ושיתופן, וכדומה. התאמת תהליך הליווי תעשה בהתאם לצרכים של חברי/ות הסגל והשינוי שהם/ן מבקשים/ות להניע, והוא יכול לנוע מהדרכה יישומית קצרה ביותר ועד ליווי מתמשך בהטמעת השינוי.

חברי/ות סגל המבקשים לשלב למידה דיגיטלית מוזמני​ם לפנות אל ד"ר יעל לין, אחראית על הפדגוגיה הדיגיטלית​​ liny@bgu.ac.il