​​​​​​היחידה מציעה למחלקות האקדמיות שמעוניינות להניע שינויים בתהליכי ההוראה והלמידה במחלקה אפשרות לקבל ליווי בתכנון ובהנעה של שינויים פדגוגיים מטעם יועצי היחידה. יועצי היחידה יסייעו בבניית תהליכי הכשרה לסגל בנושאים רלוונטיים וילווי את התכנון וההטמעה של שינויים שונים בהוראה של תכנית הלימודים. 

​התהליך יכול להתקיים במתכונת מחלקתית מלאה או במתכונת של קבוצות עבודה שזוכות לליווי מתמשך באבחון של בעיות שונות, בחשיבה משותפת על דרכי התמודדות חדשות ובהטמעה שלהן בכיתות. 

מחלקות המבקשות להוסיף מרכיבים של התנסות בתהליכי הלימוד, להטמיע שיטות של למידה שיתופית, או שימוש בכלים דיגיטליים ואחרים ולתכנן יחד את תהליך הליווי.
מוזמנים לפנות לד"ר איתי פולק, הרכז הפדגוגי של היחידה בדוא"ל pollak@bgu.ac.il 

נציגי מחלקות מהפקולטות למדעי הטבע וההנדסה מוזמנות לפנות לד"ר ענבל צרפתי-ברעד, מובילת חדשנות בהוראה של היחידה בדוא"ל inbaltsa@bgu.ac.il