יחידות אקדמיות המבקשות לקבל ייעוץ פדגוגי הנוגע להוראה מוזמנות לפנות ליחידה ​בכת​​ובת

teaching-center@bgu.ac.il​.​​​