​​​​חברי סגל אקדמי המבקשים לקבל ייעוץ פדגוגי הנוגע להוראה מוזמנים לפנות ליחידה ​בכת​​ובת

teaching-center@bgu.ac.il​.​​