​​​

המשנה לרקטור פרופ' גל דבוטון, מינה ועדת היגוי המגדירה את הקווים המנחים ועקרונות היסוד בפעולתה של "היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה".

המטרה היא להוות "צוות חשיבה" המוביל את תוכניות היחידה.

חברי ועדת ההיגוי:

פרופ' גל דבוטון, משנה לרקטור - הפקולטה למדעי ההנדסה

פרופ' ראובן שגב, ראש היחידה - הפקולטה למדעי ההנדסה

פרופ' עמוס בוסקילה - הפקולטה למדעי הטבע

פרופ' איתן סייג - הפקולטה למדעי הטבע

פרופ' עידית כץ - הפקולטה למדעי הרוח והחברה

ד"ר שרון ברקן - הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

פרופ' יעקב הנקין - הפקולטה למדעי הבריאות

פרופ' (אמריטוס) מרדכי שחם - הפקולטה למדעי ההנדסה

גב' עדי אהרוני​​ - יו"ר אגודת הסטודנטים