​​​​​ועדת ההיגוי מגדירה את הקווים המנחים ועקרונות היסוד בפעולתה של "היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה".

המטרה היא להוות "צוות חשיבה" המוביל את תוכניות היחידה.

חברי ועדת ההיגוי:

פרופ' גל דבוטון, משנה לרקטור - הפקולטה למדעי ההנדסה

פרופ' ראובן שגב, ראש היחידה - הפקולטה למדעי ההנדסה

פרופ' עמוס בוסקילה - הפקולטה למדעי הטבע

פרופ' איתן סייג - הפקולטה למדעי הטבע

פרופ' עידית כץ - הפקולטה למדעי הרוח והחברה

ד"ר שרון ברקן - הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

פרופ' יעקב הנקין - הפקולטה למדעי הבריאות

פרופ' (אמריטוס) מרדכי שחם - הפקולטה למדעי ההנדסה

גב' שיר צדוק​​ - יו"ר אגודת הסטודנטים