​​​​​​​​​ועדת ההיגוי מגדירה את הקווים המנחים ועקרונות היסוד בפעולתה של "היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה".

המטרה היא להוות "צוות חשיבה" המוביל את תוכניות היחידה.

חברי ועדת ההיגוי:

פרופ' תימור מלמד- סגן הרקטור לעינייני הוראה וראש היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה

פרופ' אייל גור - הפקולטה למדעי הטבע

פרופ' איתן סייג - הפקולטה למדעי הטבע

פרופ' עידית כץ - הפקולטה למדעי הרוח והחברה

ד"ר שרון ברקן - הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

פרופ' אלי לואיס​ - הפקולטה למדעי הבריאות

גב' שיר צדוק​​ - יו"ר האגודה הסטודנטיאלית

גב' ספיר כהן- רמ"ד אקדמיה​