המשנה לרקטור פרופ' גל דבוטון, מינה ועדת היגוי המגדירה את הקווים המנחים ועקרונות היסוד בפעולתה של "היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה".

המטרה היא להוות "צוות חשיבה" המוביל את תוכניות היחידה.

חברי ועדת ההיגוי:

פרופ' ראובן שגב, ראש היחידה - הפקולטה למדעי ההנדסה

פרופ' עמוס בוסקילה, פרופ' איתן סייג - הפקולטה למדעי הטבע

פרופ' גיא ביינר - הפקולטה למדעי הרוח והחברה

ד"ר שרון ברקן - הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

פרופ' יעקב הנקין - הפקולטה למדעי הבריאות

משי בירנבאום​​ - אגודת הסטודנטים