כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev

 הרשמה וחישוב סיכויי קבלה​​


ההרשמה לסמסטר אביב ​| מרץ 2017 בעיצומה  


החלה ההרשמה לשנה"ל תשע"ח סמסטר סתיו (אוקטובר 2017)  

btn6.pngbtn1.png