דלג לתוכן העמוד
אתר
המועמדים
הירשמו ללימודים להרשמה

מועדי הרשמה ללימודי תואר ראשון לשנה"ל תשע"ח

​עד מתי ניתן להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ח?

פתיחת הרשמה ביום א' כ"ד בשבט תשע"ז

22.1.2017

 • לביה"ס לרפואה ע"ש ג'ויס וארוינג גולדמן ניתן להרשם עד 31.3.2017.  

 • לביה"ס רקנאטי למחלקה לפיזיותרפיה ניתן להרשם עד 31.3.2017.  

 • לביה"ס לרוקחות ההרשמה תסתיים בתאריך 1.6.2017.  

       • לביה"ס רקאנטי: 

       • למחלקה לסיעוד ניתן להרשם עד 1.6.2017 

       • למחלקה לרפואת חירום ניתן להרשם עד 10.8.2017                                                                                      

       • לתכנית ההשלמה לרפואת חירום ניתן להרשם עד 30.7.2017

 • לכל המחלקות , למעט המוזכרות לעיל, ניתן להרשם עד לסגירתן. אנו ממליצים לכל המועמדים להקדים ולהרשם.

 • הקבלה למחלקות מותנית בנתוני הנרשם בעת הרשמתו ובמספר המקומות הפנויים שיוותרו באותו מועד.

 • במחלקות בהן מצויין מועד אחרון להרשמה לא תתקבלנה בקשות להרשמה מאוחרת.

לרשימת המחלקות הפתוחות להרשמה כעת >>