​​​​​עד מתי ניתן להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ט?

פתיחת הרשמה ביום א' ה' בשבט תשע"ח 21.1.2018

 • לביה"ס לרפואה ע"ש ג'ויס וארוינג גולדמן ניתן להרשם עד 15.3.2018

   • למחלקה לעבודה סוציאלית  ניתן להרשם עד 30.4.2018
 • לביה"ס רקאנטי: 

  • למחלקה לפיזיותרפיה ניתן להרשם עד 29.3.2018.  

  • למחלקה לסיעוד ניתן להרשם עד 31.5.2018

    • לתכנית השלמה לאחים ואחיות מוסמכים ניתן להרשם עד 23.8.2018

    • למחלקה לרפואת חירום ניתן להרשם עד 02.10.2018                                                                                 
 • לכל המחלקות , למעט המוזכרות לעיל, ניתן להרשם עד לסגירתן עם מילוי מכסת המתקבלים.

 • לרשימת המחלקות הפתוחות להרשמה >>​

 • אנו ממליצים לכל המועמדים להקדים ולהרשם.

 • הקבלה למחלקות מותנית בנתוני הנרשם בעת הרשמתו ובמספר המקומות הפנויים שיוותרו באותו מועד.