דלג לתוכן העמוד
המחלקה
ללימודים רב תחומיים
הירשמו ללימודים להרשמה

חטיבה בניהול וישוב סכסוכים

החטיבה לתואר ראשון בניהול וישוב סכסוכים, היא חטיבה ייחודית בינתחומית שתעסוק ותתמקד בלמידת תיאוריות ומחקר העוסקים בסכסוכים בקרב בני אנוש. הקורסים יתייחסו לקונפליקטים ברמות שונות- אישיות, בינאישיות, קונפליקטים בין קבוצות בתוך או בין ארגונים וקהילות כמו גם קונפליקטים בינלאומיים. המיקוד הרב-תחומי של החטיבה יאפשר התייחסות לקונפליקטים מהיבטים ומדיספלינות שונות- פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, פוליטיקה וממשל, ספרות, חינוך ועוד. הקורסים ישלבו למידה תיאורטית וסדנאית תוך למידה של שימוש בכלים לניהול וישוב סכסוכים. החטיבה תהווה תשתית להכנת הסטודנטים לקראת פיתוח קריירה בתחום של ניהול וישוב סכסוכים כמו גם לימודים גבוהים ומחקר בתחום.

קישור לאתר התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים

 

מבנה החטיבה ניהול ויישוב סכסוכים.pdf

מבנה החטיבה תשע"ח: חטיבה בגישה בינתחומית לסכסוכים ומשא ומתן.pdf

 

 מערכת שעות  מערכת שעות החטיבה לסכסוכים ומשא ומתן - שנת הלימודים תשעח.pdf