* המידע מנוסח בלשון זכר, אולם הוא פונה לנשים וגברים כאחד. 

חשוב לדעת – אין באפשרותך להתחיל לעבוד ללא אישור בכתב מטעם היחידה להעסקת סטודנטים.
בכל בעיה או שאלה הנוגעת להעסקתך, הנך מוזמן לפנות ליחידה להעסקת סטודנטים.       

ההעסקה באוניברסיטה מכל סוג שהוא – גם על חשבון תקציבי מחקר – היא אך ורק העסקה שנעשתה באישור מראש ובמכתב רשמי של אגף משאבי אנוש  באוניברסיטה.  עובד יכול להיות מועסק באוניברסיטה ולהיות זכאי לכל התשלומים והזכויות הנגזרים מכך, רק אם קיים אישור בכתב מאגף משאבי אנוש – טרם תחילת העסקה בפועל (ולא בדיעבד). 

 

אישור העסקה רשמי – חובה לקרוא!

אז מה עליך לעשות? - לחץ כאן

 
 

מידע לסטודנט

הצג הכל
הסתר הכל