​​​​הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעת בכבוד האדם, בחרות בפרטיותו, ובשיוויון בין המינים; אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה
בנזיקין, החל מכניסתו לתוקף של החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998 , ביום כ"ט באלול התשנ"ח (20 ספטמבר 1998). כן קובעות התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח - 1998, כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת חמורות.

מטרת נוהל זה להבטיח, כי אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה
בהטרדה מינית.

05-0​59 לצפיה / הורדה של הנוהל המלא בפורמט PDF

למידע מלא ולפניות באתר: מניעת הטרדה מינית »