​​​​​הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעת בכבוד האדם, בחרות בפרטיותו, ובשיוויון בין המינים; אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין, החל מכניסתו לתוקף של החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998 , ביום כ"ט באלול התשנ"ח (20 ספטמבר 1998). כן קובעות התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח - 1998, כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת חמורות.

מטרת נוהל זה להבטיח, כי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

05-0​59 לצפיה / הורדה של הנוהל המלא בפורמט PDF

למידע מלא ולפניות באתר: מניעת הטרדה מינית »