מטרת מידעון זה לפרט תנאי העסקה עפ"י ההסכם הקיבוצי המיוחד לגבי הסכם קשישים.
העסקה מתחדשת משנה לשנה לכל היותר עד 5 שנות עבודה,
ובאישור מיוחד מסמנכ"ל משאבי אנוש ניתן להאריך המינוי בעוד שנתיים נוספות.
במידה ובסיום 7 השנים שאושרו כחריג הפנסיונר צעיר מגיל 65 ניתן אף להעסיקו שנה שמינית,
אף זאת באישור חריג.

לפני קליטתו לעבודה, על הפנסיונר להגיע למשרדי משאבי אנוש לראיון ולקבלת הפנייה לביצוע בדיקות רפואיות

  • אין להתחיל העסקתו טרם קבלת תשובה מהמרפאה התעסוקתית

  • גברים שהם בשעת קבלתם לעבודה בני 55 ומעלה ושל נשים שהן בשעת קבלתן לעבודה בנות 50 ומעלה.

  • הגיל המקסימאלי לעבודה הינו 75

  • דרגת כניסה- טז' בדירוג האחיד

  • מקסימום שעות עבודה ביום הם 6 שעות, סה"כ 30 שעות בשבוע.
    פנסיונר המועסק בחלקיות משרה קטנה מ- 75% משרה,
    יוכל לעבוד שעות נוספות עד למקסימום 6 שעות ביום, שעות אלו ישולמו לפי 100%. 

תפקידים ומתח דרגות:

תפקיד

מתח דרגות

שמירה ומיון דואר

עד יז' אחיד

פקידות כללית

עד יח' אחיד

קידום בדרגות בהתאם לנוהלי האוניברסיטה, נוהל קידום מספרו 05-009.

מכסת חופשה שנתית:
משנת העבודה הראשונה ועד 4 שנות עבודה (כולל) – 16 יום
בשנת העבודה החמישית – 18 יום
בשנת העבודה השישית – 20 יום
בשנת העבודה השביעית – 21 יום

ניתן לצבור ימי חופשה עד 39 ימים בשנה. ימים מעבר ל- 39 ימחקו בתאריך 31 למרץ בכל שנה.

 

ימי בחירה

במידה ומשך המינוי מעל חצי שנה, זכאי ל- 2 ימי בחירה לשנה,  יום בחירה אחד ניתן לצבירה משנה לשנה

 
צו הרחבה פנסיוני

כל עובד בישראל זכאי כי המעסיק יפריש עבורו לקרן פנסיה או לקופת גמל/קצבה עפ"י בחירתו  בתום תקופת המתנה של ששה חודשי עבודה.
בשנת 2008 בלבד תקופת ההתמנה תעמוד על 9 חודשים.
במידה והעובד נקלט והוא כבר מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, העובד יהיה זכאי לביצוע ההפרשות מיום העבודה הראשון.

ההפרשה חייבת להיות לקופת גמל לקצבה- קרן פנסיה חדשה או ביטוח מנהלים שאושר לקצבה.

עובד בגיל 50 ומעלה, זכאי לבחור קופת גמל או ביטוח מנהלים הוני.

פנסיית החובה אינה חלה על מי שכבר מקבל קצבת פנסיה.

 

תנאי שירות
 
מרכז הספורט
ניתן לרכוש מינוי במחירים מיוחדים במרכז הספורט של האוניברסיטה, הכולל:  בריכה מחוממת, חדר כושר, חוגים ועוד.
אישור כניסה לרכב
מוענק באמצעות מחלקת הביטחון של האוניברסיטה ללא תשלום, עפ"י הקריטריונים של המחלקה. 
שירותי ייעוץ
ניתן לקבל שירותי ייעץ פסיכולוגי הכפופים לדיקן הסטודנטים, תמורת תשלום.
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ
ניתן להשתתף בקורסים במסגרת המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בהנחה של 10% בדומה לעובדי האוניברסיטה.
יום גיבוש יחידתי
אחת לשנה מתקיים יום גיבוש יחידתי, אליו זכאים להצטרף העובדים המועסקים כפנסיונרים ביחידתך.