משרות פנסיונרים

משרה
  
פנסיונר למחלקת משק
משגיח/ה, יחידת הבחינות