משרות פנסיונרים

משרה
  
גזברות
מזכירה ועד סגל אקדמי בכיר
משגיח/ה, יחידת הבחינות