משרות פנסיונרים

משרה
  
מחלקת מנהל תלמידים - מדור חשבונות סטודנטים -מייעצ.ת
פנסיונר למחלקת משק
משגיח/ה, יחידת הבחינות