הביטוח הוא ביטוח מסוג "ריזיקו" (כלומר, אין לפוליסה הנ"ל שום ערך פדיון).
מאחר והפוליסה היא פוליסה קולקטיבית, לא ניתן לבקש מחברת הביטוח לשעבד את הפוליסה לטובת שום גוף.
בביטוח זה מבוטחים רק עובדים המעוניינים בכך.
סכום הביטוח נקבע על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות והוא מתעדכן כל רבעון שנה.    

הביטוח כולל :
א.      תשלום פיצוי במקרה של מוות, חס וחלילה.
ב.      תשלום כפל פיצוי במקרה של מוות מתאונה. 
ג.      תשלום פיצוי במקרה של נכות לצמיתות, מתאונה בלבד (הפיצוי הוא חד פעמי וגובה הפיצוי נקבע לפי גובה אחוז הנכות הצמיתה).

חשוב לבדוק ו/או לעדכן באגף משאבי אנוש את שמות המוטבים. הנוהג הקיים הוא, כי עם קבלתו של עובד לעבודה, הוא נדרש למלא את הטופס הנ"ל ושוכח לעדכנו במהלך השנים, אך טבעי הוא הדבר כי במהלך התקופה, יש שינויים אשר רצוי לתת עליהם את הדעת. עובד יכול לשנות את שמות המוטבים בכל עת שיחפוץ.

סכום הביטוח נכון לדצמבר 2014 עומד על כ – 157,000 ₪.