​​​​
"מורים מן החוץ" הם חברי סגל אקדמי המועסקים בהוראה אקדמית על בסיס "יחידת הוראה" עפ"י התעריפים הבאים:


רמה 1 : מורה בעל תואר B.A לפחות.
תעריף א': מורה בעל תוארM.A  לפחות.
תעריף ב': מורה בעל תואר Ph.D לפחות,  מקביל לרמת מרצה/מרצה בכיר.
תעריף ג': מורה בעל תואר Ph.D בדרגה מקבילה לפרופ' חבר/פרופ' מן-המניין.


📌 המדריך למורים מן החוץ

טופס הצהרה להבחנה בין עמית הוראה למורה מן החוץ 

ערכת טפסים - מורה מן החוץ


השירות באגף משאבי אנוש למורים מן החוץ ניתן לכם ע"פ החלוקה הבאה:

- להעסקת המורים בעלי תואר MA + BA - רמה 1 ותעריף א':   השירות ניתן ע"י מדור סגל אקדמי זוטר.
- להעסקת המורים בעלי תואר PhD  - תעריף ב'  +  ג' :  השירות ניתן ע"י מדור סגל אקדמי בכיר.

צוות  מדור סגל אקדמי בכיר, אגף משאבי אנוש,
עומד לרשות חברי הסגל, המורים מן החוץ (בעלי תואר PhD  - תעריף ב'  +  ג' )  בכל הנושאים הקשורים למעגל התעסוקה שלהם באוניברסיטה. לשירות ממדור סגל אקדמי בכיר לחצו כאן

צוות  מדור סגל אקדמי זוטר,  אגף משאבי אנוש,
עומד לרשות חברי הסגל, המורים מן החוץ (בעלי תואר BA או MA – רמה 1 ותעריף א') בכל הנושאים הקשורים למעגל התעסוקה שלהם באוניברסיטה. לשירות ממדור סגל אקדמי זוטר לחצו כאן