יחידת בקרת השכר נועדה לבחון תהליכי עבודה הנוגעים לשכר חברי הסגל באוניברסיטה (כולל כלל התשלומים) בכדי להבטיח תשלום שכר תקין וכן לבנות מנגנוני בקרה מפני כשלים, טעויות וחריגות.

יחיאל אוחיון

יחיאל אוחיון, בקר שכר
08-6461433    
ohayonye@bgu.ac.il

 

 ריטה וינטראוב

ריטה וינטראוב, מתכנתת ומנתחת מערכות  
08-6477743   
ritaw@bgu.ac.il