חבר/ת סגל יקר/ה,
 
בהמשך להודעה שקיבלת בתחילת החודש, בימים  אלה נשלח למחלקתך טופס 101 – כרטיס עובד, הטופס נשלח במצורף לתלוש שכר דצמבר 2015.
בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), חייב כל עובד למלא, עם קבלתו לעבודה ובתחילת כל שנה, את טופס 101.  
 
את הטופס יש למלא באופן עצמאי ולהעביר למחלקת שכר מיד לאחר קבלתו.
לשאלות/בירורים 
ניתן ליצור קשר עם מחלקת שכר בטלפון:  
מאיר פרץ  -  72691 / 08-6472691
 
מה עלי לעשות?  
•לוודא שהפרטים המופיעים בטופס מלאים ונכונים.
•במידה ולא, לתקן / למלא את הפרטים האישיים.
•למלא את פרטי החובה, סעיף ג' וסעיף ה' לטופס.
•לחתום על הטופס ולהעבירו למחלקת שכר בהקדם האפשרי.
•לנוחיותך - ניתן ומומלץ מאד להיעזר בדברי הסבר למילוי טופס 101-
המובאים כאן.
 
לתשומת לבך:
 
על מנת למנוע אי נעימויות יש להקפיד על מילוי הטופס ושליחתו למחלקת  שכר ע"פ ההנחיות הנ"ל.  
את הטופס יש להגיש ידנית  או למחלקת שכר, בניין הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף, חדר 129
או לשלוח בדואר ישראל לכתובת:
אוניברסיטת בן-גוריון, מחלקת שכר, אגף משאבי אנוש, ת.ד 653, באר שבע, מיקוד 85015.
 
 אין אפשרות להגיש טופס סרוק או העתק שלו.  אנא שמרו לכם העתק / צילום.  
 
 
 
תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה ,  
רו"ח איל דבידה,  
מנהל מחלקת שכר  
אגף משאבי אנוש.