13 מאי 2021

​​​​​בחודש מאי 2021 פורסם העלון השלישי של פרויקט "ברלין", בו הפעילות שנעשית על-ידי צוות המחקר של האוניברסיטה זכתה לסקירה נרחבת:

 BERLIN Newsletter 3rd - May 2021.​pdf