מיקום המעבדה: קמפוס בית היאס, בניין H3, חדר 652

מעבדה לדינמיקת מבנים. צולם על ידי מר' מיכאל ליטמן המעבדה מצוידת בשולחנות רעידה, מערכות מדידה ומודלים של מבנים בעלי דרגת חופש אחת ושתי דרגות חופש. כל סטודנט מבצע את הניסויים הבאים:

 תנועה חופשית של דרגת חופש אחת ללא ריסון
תנועה מאולצת של דרגת חופש אחת ללא ריסון (תופעות ביטיניג ורזוננס)
תנועה מאולצת של דרגת חופש אחת (מצב קבוע, הפרש פאזה)
קירוב מסה מפורסת וחתך משתנה לדרגת חופש אחת
שתי דרגות חופש (אנאליזה מודלית)
מבניים מרחביים (פיתול)
מבנים מרחביים (ריסון על ידי מסה והפרדת בסיס)