בנייה ירוקה, איכות סביבה תוך מבנית (IEQ), POE – פרופ' יצחק מאיר
sakis@bgu.ac.il                                                  
https://sakismeir.weebly.com

​​​​​​pinkert.png