מכניקה של סלעים, הנדסה גיאולוגית של מנהור ומדרונות – פרופ' יוסי חצור​

hatzor@bgu.ac.il             ​                                                  https://in.bgu.ac.il/teva/geological/eng/hatzor/Pages/Pe​rsonal%20Details.aspx

​​​​​​kamai.png