​מיקום המעבדה: קמפוס בית הייאס, בניין H2, חדר 210א. 

 Maabada_Beton.JPG
 
המעבדה כוללת מערבל בטון, שולחן עבודה להכנת זיון לקורות הבטון, תבניות יציקה ומכבש של 150 טון עם מערכת מדידה. כל סטודנט בונה קורת בטון אחת ומשתתף בניסוי העמסה של 4 קורות שונות. ארבעת הקורות מדגימות את ההתנהגותן של הקורות בתנאים הבאים:
 
  • קורה עם זיון תיקני
  • קורה עם זיון עודף
  • קורה ללא זיון לגזירה
  • רדיסטריביוציה של מומנטים