​​​​​שנת חוזה בוגר 2022​    הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים      ניהול הבנייה.pdf2. ניהו​ל הבניה​​

​​​שנת חוזה בוגר 2021    הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים      ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה​​
שנת חוזה בוגר 2020    הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים      ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה

​שנת חוזה בוגר 2019    הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבני​ם      ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה
 
שנת חוזה בוגר 2018    הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים      ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה
 
שנת חוזה בוגר 2017    הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים      ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה
 
שנת חוזה בוגר 2016    הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים      ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה
 
שנת חוזה בוגר 2015    הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים      ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה