​​​שנת חוזה בוגר 2025   1. הנד​סת מבנים​     הנדסת מבנים.pdf2. ניהול הבניה​​

שנת חוזה בוגר 2024   1. הנד​סת מבנים​     הנדסת מבנים.pdf​2. ניהול הבניה​​​

שנת חוזה בוגר 2023   1. הנד​סת מבנים     הנדסת מבנים.pdf2. ניהול הבניה ​

​​​​​שנת חוזה בוגר 2022   הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים​     ניהול הבנייה.pdf2. ניהו​ל הבניה​​​

​​​שנת חוזה בוגר 2021    הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים    ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה​​

שנת חוזה בוגר 2020   הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים    ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה

שנת חוזה בוגר 2019   הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבני​ם     ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה

שנת חוזה בוגר 2018   הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים     ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה

שנת חוזה בוגר 2017   הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים     ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה

שנת חוזה בוגר 2016   הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים     ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה

שנת חוזה בוגר 2015   הנדסת מבנים.pdf1. הנדסת מבנים     ניהול הבנייה.pdf2. ניהול הבניה

 
 ​​​

 ​​​