מיקום המעבדה: קמפוס בית הייאס, בניין H2, חדר 210   

Maabada-karka.jpg 
המעבדה כוללת ציוד לקונסולידציה, גזירה ישירה, נפות ומערכת מדידה. כל סטודנט מבצע את הניסויים הבאים:
 
  • דירוג והגדרת קרקעות
  • גבולות אטרברג
  • תחום פלסטיות
  • קונסולידציה
  • גזירה ישירה
  • בדיקות שטח