עמידות ופגיעות מבנים עקב רעידות אדמה, ירי ופיצוץ, מיגון ובטיחות מסיכוני תחמושת וחומרי נפץ – פרופ' דוד אורנאי

​​​​​​kamai.png
​​