שנת לימודים מוצלחת!

שנת לימודים מוצלחת!

Construction of the Jack, Joseph and Morton Mandel Institute for Social Leadership Building. Photographer: Dani Mahlis.