קיימות בענף הבניה, פיתוח כלי חיזוי במכניקת מבני בטון, ​אלמנטים סופיים– פרופ' ארז גל  

​​​​​​kamai.png
​​