סיסמולוגיה הנדסית וביו-גיאו-טכנולוגיה – פרופ' מיכאל צסרסקי​ michatse@bgu.ac.il                                                                                                  ​            https://sites.google.com/site/michaeltsesarsky/​

​​​​​​kamai.png
​​