​מיקום המעבדה: קמפוס בית היאס, בנין H3, חדר 650

 650.JPG

המעבדה מצויידת ב-31 עמדות של המחשבים האישיים כולל עמדת מרצה.כל סטודנט מבצע את הניסויים הבאים:

  • שירטוט מבנים
  • אנליזת מבנים באזרת שיטת אלמנטים סופיים
  • אנליזה כלכלית