ניהול בנייה, אוטומציה, בט​יחות, בניינים מאופסי אנרגיה – דר' שבתאי איזק  
isaacsh@bgu.ac.il                                 https://in.bgu.ac.il/engn/struct/pages/staff/ShabtaiIsaac.aspx

​​​​​​kamai.png