מיקום המעבדה: קמפוס בית היאס, בניין H3, חדר 643.

 643.JPG

המעבדה כוללת מודלים שונים ומערכות מדידה. כל סטודנט מבצע את הניסויים הבאים:
 
  • קווי השפעה
  • מרכז גזירה
  • צירים ראשיים
  • מסבכים
  • פיתול חתך פתוח וסגור
  • קריסת מוטות שונים
  • אפקט רורדא
  • התנהגות לא ליניארית של מוטות לחוצים