המעבדה לפיתוח חומרי בנייה מתקדמים – פרופ' עלוה פלד
alvpeled@exchange.bgu.ac.il                                                                   https://in.bgu.ac.il/engn/struct/pages/staff/AlvaPeled.aspx

​​​​​​kamai.png