חומרי מליטה (צמנטים וגיאופולימרים) מבוססי פסולת תעשייתית – דר' גבי בר-נס
   gabi.barnes@gmail.com ​​​​​​kamai.png