מיקום המעבדה: קמפוס בית היאס, בניין H3, חדר 645. 

מחשבים של מוקד ידע 2.jpgמוקד הידע 1.jpg

מוקד הידע והמעבדה בראשות פרופ' דוד אורנאי מצויידים במחשבים שונים, בתוכנות סימולציה למיגון ובספרות ובתוכנות לחקר וניהול סיכונים מאירועי פיצוץ וירי