תיעוש ואוטמציה, מוכנות לאירועים חריגים, ניהול סיכונים ובטיחות – פרופ' יגאל מאיר שוחט
igals@bgu.ac.il                                                                                                    https://in.bgu.ac.il/engn/struct/pages/staff/IgalM.Shohet.aspx

​​​​​​kamai.png
​​