​​​מיקום המעבדה: קמפוס מרקוס, בניין 42 חדר 002. 

שם הקורס: "מעבדת טכנולוגיות מים"

מספר קורס: 376.2.6083​

מעבדה בפעולות יסוד של תהליכי טיפול במים ובשפכים כוללת: שתי מעבדות בשיטות ממברנליות לטיהור ולהתפלה של מים (אולטרפילטרציה, ננופילטרציה ואוסמוזה הפוכה), מעבדה על ספיחה על פחם פעיל, שתי מעבדות על חלופות של חיטוי מים (קרינה אולטרה- סגול וחמצון בכלור), מעבדת קואוגולציה ופלוקולציה, מעבדת ביוראטור לטיפול בשפכים (כולל מאזני חמצן וחומר אורגני והערכת קבועים קינטיים בתהליך הבוצה המשופעלת, תהליך דיאליזה) מעבדת אוסילציה, מעבדה לסינון חול.