​תכונות מכניות ודינמיות של קרקעות - דר' רוני קמאי
rkamai@bgu.ac.il               ​                           
https://ronniekamairg.wixsite.com/rkrg

​​​​​​kamai.png