מיקום המעבדה: קמפוס בית הייאס, בנין H2 חדר 212   

Homarim.jpg 
המעבדה כוללת אמצעי הכנה ובדיקה של בטונים כולל נפות שונות, משקלים ומכבש. כל סטודנט מבצע את הניסויים הבאים:
 
  • אגרגטים, ניפוי ודירוג
  • משקל מרחבי וסגולי, כמות הדקים
  • תכן תערובת ובדיקת סומך
  • בדיקת צמנט
  • ציפויים, טיח, טיט, סיד חי, סיד כבוי
  • גבס
  • התכווצות